Kurzy rekvalifikační a vzdělávací - BEVE, spol. s r.o.

Rekvalifikační kurzy: Základy obsluhy počítače, Základy podnikání, Účetnictví, Obsluha VZV, Grafické práce na PC a další...

VyhledáváníRealizujeme

Nová příležitost


Týdny vzdělávání dospělých

Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2016

Fotodokumentace TVD v JMK 2016

http://www.beve.cz/media/dokumenty/najdivzdelavani/Fotodokumentace-Tydnu-vzdelavani-dospelych-v-JMK-2016m.pdf

Návrh zaměření a organizace TVD v JMK v roce 2016

Týdny vzdělávání v JMK proběhly v minulém roce velmi úspěšně a ukázalo se, že aktivity v rámci TVD mají svůj význam, své posluchače nebo účastníky a tudíž žádaný obsah. Potvrdil se předpoklad, že oficiální partneři TVD jsou správně vybraní a hlavně jsou

schopni a ochotni připravit a zorganizovat akce nejen pro síť vlastní, ale pro širokou veřejnost
o celokrajském významu.

Jihomoravský kraj podporuje Týdny vzdělávání dospělých

TVD v JMK 3. 10. 2016 – 25. 11. 2016

Návrh organizačního členění TVD v JMK:

1.      Celokrajské aktivity koordinátora a partnerů

2.      Aktivity ÚP Krajské pobočky Brno prostřednictvím jednotlivých kontaktních pracovišť

3.      Aktivity v obcích s rozšířenou působností

4.      Místní aktivity

ad. 1) Celokrajské aktivity

 

·       Veletrh odborného vzdělávání 3. 10. – 7. 10. 2016

-         propagace DV/VD, TVD a celoživotního vzdělávání;

-         ukázka vzdělávacích programů a prezentace vzdělávacích zařízení;

-         informace o KRP RRLZ v JMK;

-         využití webu www.najdivdelavani.cz.

Předpokládá se využití stánků JMK.

·       Workshop vzdělavatelů JMK, spolupráce s AIVD „Jak dál v DV/VD“.

Termín: 1. 11. 2016, 13:00 – 15:30 hod., předpokládaná účast 25 osob.

Místo konání: Brno, JMK Žerotínovo nám. 449/3.

 

·       Celokrajský seminář na téma: „Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě - EPALE“

Termín: 8. 11. 2016, 10:00 – 12:00 hod., předpokládaná účast 25 osob.

Místo konání: Brno, Vzdělávací zařízení JMK – Cejl 530/73.

 

·       Kulatý stůl k problematice vyhledávání, podpoře a propagaci talentů

Termín: 15. 11. 2016, 9:00 – 11:30 hod., předpokládaná skladba účastníků SŠ, VŠ, poradenské a vzdělávací instituce, Nadace, předpokládaná účast 20 osob.

Místo konání: Brno, Vzdělávací zařízení JMK – Cejl 530/73.

Celokrajské aktivity partnerů TVD:

·       KHK JM
Název aktivity: Jihomoravská hvězda (soutěž o nejlepší technickou učební pomůcku)
Termín: Zahájení 4. 10. 2016
Místo konání: BVV, Veletrh odborného vzdělávání.

Název aktivity: Exportní konference
Termín: 13. 10. 2016
Místo konání: Brno.

·       ÚP Krajské pobočka v Brně
Název aktivity: Trh práce a aktivní politiky zaměstnanosti
Termín: 24. 11. 2016, 10:00 – 12:00 hod.
Místo konání: Vzdělávací zařízení JMK – Cejl
530/73.

 

·       ANNO JMK
Název aktivity: Dopady nového občanského zákoníku na NNO v teorii a v praxi
Termín: 6. 10. 2016, od 15:00 hod.
Místo konání:
MU, Komenského náměstí 2, Brno.


Název aktivity: Hlavní zásady vyúčtovávání dotací NNO

Termín: 10. 11. 2016, od 15:00 hod.
Místo konání:
klubovna YMCA Brno, Kounicova 3, Brno.

 

Název aktivity: Malé spolky a jejich fungování

Termín: 2. 11. 2016
Místo konání:
MU, Komenského náměstí 2, Brno.·       AJAK Brno
Název aktivity: Bezpečnost v cestovním ruchu v geopolitických souvislostech
Termín: 16. 11. 2016, od 10:00 hod.
Místo konání:
Palác Morava v Brně, Malinovského nám. 4.


·        Eurocentrum Brno
Název aktivity: Jaké příležitosti vám nabízí Evropská unie? 

Termín: 22. 11. 2016, 16:00 - 19:00 hod.

Blok č. 1 (16:00 - 17:30 hod.): Evropské fondy pomáhají 

Blok č. 2 (17:30 - 19:00 hod.): Za studiem, na stáž, či za prací

Místo konání: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Velký společenský sál,
5. patro.·       Centrum vzdělávání všem
Název aktivity: Workshop LinkedIn pro začátečníky
Termín: 24. 10. 2016
Místo konání: Kleinův palác, Náměstí Svobody 15, Brno


·       SOŠ – Centrum celoživotního vzdělávání v JMK

V současné době probíhá příprava kontaktů písemných i osobních v jednotlivých zařízeních. Je doplněna PS o zástupce SOŠ. Aktivity, které se podaří připravit pro TVD, budou zařazeny do tohoto kalendáře v průběhu září 2016.

 

·       Celokrajská propagace TVD v JMK

BEVE, spol. s r.o. zabezpečí propagaci prostřednictvím webu www.najdivzdelavani.cz, zpracuje kalendář akcí v JMK, k propagaci aktivit využije také celostátní web AIVD www.tydnyvzdelavani.cz. Všichni partneři na svých webových stránkách navedou zájemce o TVD na uvedené speciální weby k tomuto určené. Celokrajské aktivity koordinátora a partnerů umístí na svém webu Centrum vzdělávání všem.

ad 2) Aktivity ÚP - Krajské pobočky Brno, prostřednictvím kontaktních pracovišť

Na základě dobré spolupráce v roce 2015 a souhlasu ředitele Krajské pobočky v Brně, připraví jednotlivá kontaktní pracoviště v okresech nabídku vzdělávacích aktivit, případně možností pro zapojení klientů ÚP do projektových aktivit, či výběrových řízení. Konkrétní plán aktivit připraví ve spolupráci s krajským koordinátorem.

 

ad 3) Aktivity v obcích s rozšířenou působnosti.

Cílem je v každé obci s rozšířenou působností připravit a zrealizovat nejméně jednu aktivitu v rámci TVD. Oslovena budou všechna města, konkrétně starostové s žádostí o spolupráci, vzdělávací instituce, střediska volného času, knihovny, společenské a zájmové organizace.  

 

ad 4) Místní aktivity

Návrh na spolupráci a přípravu aktivity v rámci TVD bude adresován obcím, úřadům, vzdělavatelům, organizacím, místním knihovnám apod.

 Pokud máte zájem se svou aktivitou zapojit, kontaktujte nás.


Odkazy a dokumenty

>>Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2015

>>Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2014

>>Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2013

>>Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2012

>> Týdny vzdělávání dospělých v Jihomoravském kraji 2011

>> Portál republikových Týdnů vzdělávání dospělých 

>> Najdivzdelavani.cz - web s přehlednou mapou aktivit TVD na území JMK