-Úvod- 

Úvod   Aktuality   Kontakty   Forum   Odkazy

 

Jste nezaměstnaná(ý)

 • uchazeč o zaměstnání do 25 let a nemáte dostatek praxe

 • nebo naopak nad 50 let věku a máte bohaté zkušenosti

 • osoba se změněnou pracovní schopností

 • z vesnice se špatnou dopravní obslužností

 • po mateřské dovolené, nebo máte malé dítě

Jste zaměstnaná(ý)

 • musíte složitě dojíždět

 • pracovní doba Vám nevyhovuje

 • máte malé finanční ohodnocení

 • chcete být svým vlastním pánem

 

Projekt VPA

Prioritou projektu je podpora procesu zakládání podniků, zahájení podnikání fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných, podpora motivace k tomuto zásadnímu rozhodnutí vzdělávání a poradenská podpora. Zvláštní zaměření aktivit je zacíleno na znevýhodněné skupiny na trhu práce a přístupu k podnikání. Projekt navazuje a rozvíjí pilotní zkušenosti Evropské Iniciativy EQUAL - START BUSINESS CENTRA v Moravskoslezském kraji a projekty CePo - Cesta k podnikání.

Umístění projektu: region okresů Vyškov a Blansko

Realizace projektu: květen 2005-červenec 2006

Cíle projektu:

 • řešit nezaměstnanost účastníků znevýhodněných skupin,

 • zpřístupnit podnikání (sebezaměstnání) lidem ze znevýhodněných cílových skupin,

 • posílit rovné příležitosti ve vyškovském a blanenském regionu,

 • poskytnout cílovým skupinám informace, nabídnout vhodné nástroje a poradenství ve fázi rozhodování,

 • připravit potencionální zájemce na vstup do podnikání a snížit možná rizika neúspěchu,

 • připravit, nabídnout a vytvořit vzdělávací program pro zájemce o podnikání speciálně orientovaný na hendikepované účastníky cílových skupin,

 • dostupnost nabídky a její implementaci zajistit prostřednictvím středisek podporu podnikání,

Realizátoři projektu:

Program Evropské unie - Phare 2003 RLZ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Státním rozpočtem České republiky